Excerpts From A Mental Journal I'll Never Write...

Or did I just do it?= = ♡♡♡ = =


E N T R Y 1
JANUARY 8, 2018


Sa bus.

Habang nakatayo, sa gitna ng gitgitan, kasabay ang higit sa otsentang taong pauwi sa kanya-kanyang tahanan, para akong baliw na nakangiting nakatingin sa kawalan. Parang flashback at flashforward na nagsasayaw, dinaig pa ng bilis …

Back to Elbi! (with Jhanzey)

When you don't know what path to take next or when you are about to set some new goals (or if Jhanz is finally back in Laguna after two years!!!), it is always a good idea to go back to where you came from. It reminds you of who you were, who you are now, what you've always wanted to be, h…