Kumusta?

August 25, 2019Ang "Kumusta?" ay isang pagbati ng mga Pilipino na katumbas ng "How are you?" ng mga Ingles. Ibig alamin ng katanungang ito kung ano ang lagay ng kausap mo. Pero sa konteksto ng "greeting" o pagbati, naiiba ang kahulugan nito.


woman in black and white | kumusta


Ilang beses na itong pumasok sa isipan ko —naisulat ko na sa journal ko, nailathala ko na sa mga deleted blogs ko, nabanggit ko na rin sa ibang tao... pero ngayong Buwan ng Wika, ninais kong gawing mas konktreto.

Ang video na ito ay naglalayon lamang na gawing mas buhay ang naisip kong ito, hindi upang magsiwalat ng poot sa salitang "Kumusta." Ito ay pawang mga katanungang minsan ay bumagabag sa aking isipan.

Kumusta written on a paper | flat lay phone and baybayin


Maganda ang wikang Filipino. Mas maganda kung minsan ay pagninilayan din natin ito o aalayan ng munting kwento.

Panoorin ang aking likha dito:
ᜃᜓᜋᜓᜐ᜔ᜆ
/kumusta/xxx

C.I.A
(Create & Inspire Always)


© Inah Solacito and www.inahrte.com, 2017. All Rights Reserved. All images and videos posted here are personal properties of Inah Solacito, unless otherwise stated. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Inah Solacito and www.inahrte.com with appropriate and specific direction to the original content.


  • Share:

You Might Also Like

0 comments